IX Sesja Rady Gminy Chodel

Informujemy, że w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie  8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Chodel, której głównym tematem będzie debata nad Raportem  o stanie gminy Chodel za 2018r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Porządek sesji_Sesja_29.05.2019

Raport o stanie Gminy_ RAPORT O STANIE GMINY CHODEL za 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r._Zarządz_Nr7_20.03.2019r.