Kąpielisko w Chodlu .

Chodel, dn.20.08.2020

Informujemy, że od dnia 19 sierpnia 2020 r. utworzone przez Gminę Chodel miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na akwenie „ZALEW” w miejscowości Chodel przestało funkcjonować

Chodel, dn. 20.07.2020r.

Informujemy, że w Gminie Chodel utworzone zostało miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na akwenie 'Zalew” w miejscowości Chodel na okres od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020r.

Kąpielisko funkcjonuje od dnia 20 lipca br. codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00.

Na kąpielisku można wypożyczać sprzęt pływający : rowerki wodne, kajaki.

Obowiązują również zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w dotyczące epidemii SARS-CoV-2 .

czytaj_