KOMUNIKAT ARIMR dot. poniesionych strat w uprawach z powodu wystąpienia w dniu 24.06.2021 r. siły wyższej