Komunikat ochrona pszczoły

ZASADY STOSOWANIA  ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓł

  • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
    i sadowniczych.Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu

i lepszym smaku.

  • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu
    nawet do 30%.. czytaj więcej  komunikat pszczoły