Komunikat PIORiN ochrona pszczoły

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.

  1. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.
  2. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  3. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.  ), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.