Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu „Ratoszyn”