Konkurs ofert_realizacja zadań gminy o charakterze PP.

Chodel, dn. 30.01.2019r

Wójt Gminy Chodel ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019r._ otwórz: Ogłoszenie_konkurs

Wyniki konkursu_Wyniki otwartego konkursu