Nr rachunku bankowego Gminy Chodel.

Nazwa i Nr rachunku bankowego Gminy Chodel.

P.B.S w Opolu Lubelskim o/ Chodel                                                     nr 95 8734 0008 0020 0491 2000 0010

Dane do faktur:

 PŁATNIK :   GMINA CHODEL, ul. PARTYZANTÓW 24, 24-350 CHODEL,     NIP 717 18 01 271, REGON: 431019856

ODBIORCA:  URZĄD GMINY CHODEL, ul. PARTYZANTÓW 24, 24-350    CHODEL , NIP: 717 12 60 875, REGON 000537830