Odbiór odpadów komunalnych w 2018r.

Chodel. 16 stycznia 2018r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  w 2018 roku  z miejscowości Chodel –  otwórz załącznik: Harmonogram_Chodel

Informacja dla mieszkańców miejscowości Chodel.  Popiół (bez dodatków w postaci innych odpadów) prosimy wystawiać w tych samych terminach w okresie od października do kwietnia włącznie.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku z pozostałych miejscowości Gminy Chodel – otwórz załącznik Harmonogram_sołectwa