Odławianie bezpańskich psów w Gminie Chodel

Wójt Gminy Chodel zawiadamia, że w dniach od 11 do 16 lutego 2021 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w granicach administracyjnych Gminy Chodel- w miejscowości Chodel, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów -czytaj więcej