Ogłoszenie dla rolników- Susza

 

ZAWIADOMIENIE – SUSZA

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgłaszania strat w uprawach spowodowanych suszą, Urząd Gminy ponownie wyjaśnia, iż każdy rolnik, który ocenia, iż w wyniku suszy poniósł straty w prowadzonych uprawach – posiada możliwość złożenia do Urzędu Gminy Chodel oświadczenia o poniesionych szkodach, które jest podstawą do wszczęcia procedury szacowania strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego.

Oświadczenie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Chodel.

W związku z rozpowszechnianiem sprzecznych informacji na temat strat spowodowanych przez suszę – termin składania oświadczeń o stratach wydłuża się do dnia 19 lipca 2018r.

Druki oświadczeń w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Chodel, druki oświadczeń można też pobrać poniżej  ( strona internetowa Gminy Chodel www.chodel.gmina.pl).

Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw (również nieuszkodzonych) zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR.

Urząd Gminy informuje ponadto, iż zagrożenie suszą jest w sposób stały monitorowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. IUNG opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku   i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów  i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

Raporty o zagrożeniu suszą publikowane są na stronie internetowej Instytutu: www.susza.iung.pulawy.pl . Raport o zagrożeniu suszą na obszarze Gminy Chodel (wersja tabelaryczna) dostępny jest pod linkiem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0612012/ . Wyjaśnienie dotyczące kategorii glebowych dostępne jest pod linkiem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/ .

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Chodel, telefon: 81 827-73-10, 81 827-73-20.

Do pobrania:

Oświadczenie o stratach w plonach; pobierz OŚWIADCZENIE NR 1 – STRATY W PLONACH

Oświadczenie o stratach inwestycyjnych: pobierzOŚWIADCZENIE NR 2 – CAŁKOWITE ZNISZCZENIE PLANTACJI

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych : pobierzOŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o stratach zwierząt: pobierz  OŚWIADCZENIE NR 3 – ZWIERZETA