Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.