Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel-Mała Retencja

Wójt Gminy Chodel Lubelski informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację podziemnych zbiorników na wodę deszczową w domach prywatnych.

Takie instalacje pozwolą mieszkańcom znacznie obniżyć rachunki za wodę w okresie letnim przy jednoczesnej ochronie środowiska, zwłaszcza w kontekście odczuwalnych zmian klimatu.
Poziom dofinansowania wynosi aż 85% minus podatek vat.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Deklaracje są dostępne również w Urzędzie gminy w sekretariacie.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji dla danego gospodarstwa domowego – ważny jest optymalny dobór zbiornika w kontekście m.in. dostępnej powierzchni działki czy powierzchni dachu.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie zobowiązani będą dostarczyć do Urzędu Gminy (lub elektronicznie na wskazany adres email) mapę zasadniczą w skali 1:2000.

Efektem działań poprzedzających oraz inspekcji technicznych będzie zgłoszenie robót budowlanych dla Projektu oraz pozyskanie dofinansowania na budowę zbiorników w Państwa gospodarstwach domowych.

Opłaty za inspekcje terenowe: 300 zł brutto

Krok po kroku:

  1. Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych w Gminie (informacja na stronie WWW Urzędu)
  2. Wypełnianie deklaracji przez mieszkańców oraz podpisywanie umów na wykonanie inspekcji technicznych (w urzędzie gminy)
  3. Dostarczenie przez mieszkańca mapy zasadniczej (wyciągniętej ze Starostwa Powiatowego) oraz dostarczenie do DOEKO (mail: mapy@doekogroup.pl) lub do Urzędu
  4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku.
  5. Zgłoszenie robót budowlanych.
  6. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 4297 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy instalacji Z-N można składać w od 13.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

– deklaracja uczestnictwa w projekcie

– wzór umowy na analizę możliwości technicznych budowy zbiornika na wodę deszczową