Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy_Fundacja ADRA Polska

Безкоштовні консультування, мовна допомога та догляд за дітьми для біженців з України