Jednostki OSP w Gminie Chodel

Na terenie Gminy Chodel działa 11 jednostek OSP w tym 8 typu „S” i 3 typu „M” łącznie skupiając 319 członków w tym 21 kobiet. Dwie jednostki działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy oraz systemy alarmowania jest wystarczające. Sześć  jednostek posiada samochody pożarnicze wyposażone w zbiorniki wodne oraz 2 jednostki samochody typu lekkiego bez wody.

Działalność  jednostek OSP kierowana jest przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chodlu. ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel.

Prezes Zarządu Gminnego Przemysław Kowalski – Wójt Gminy
Wiceprezes Antoni Stochmal
Wiceprezes Krzysztof Pomorski
Komendant  Gminny Zbigniew Zielonka
Sekretarz Sebastian Huber
Skarbnik Zbigniew Młyniec
Członek Zarządu Zbigniew Czerniak
Członek Zarządu Bartosz Grudzień
Członek Zarządu Zbigniew Mazur
Członek Zarządu Mirosław Michalak
Członek Zarządu Sławomir Stępniak
Członek Zarządu Krzysztof Suski
Członek Zarządu Zbigniew Wyroślak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Oddziału Gminnego i Jednostki  OSP  współpracują w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 25 oraz JR-G w Opolu Lubelskim.

Tel. alarmowy  998 i 112

L.p Informacja o jednostce
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodlu

Jednostka typu ‚S”. Na wyposażeniu posiada 2 samochody gaśnicze średnie z wyposażeniem . Jednostka prężnie działa w Krajowym  Systemie  Ratowniczo – Gaśniczym.

Jednostka jest dysponowana do  działań  ratowniczo- gaśniczych zgodnie z zawartą umową w/g  Ustawy o KSRG.

Może podejmować działania:

ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów

ratownictwa technicznego i drogowego

ratownictwa medycznego

Prezes Zarządu  – Bartosz Grudzień

Naczelnik – Sebastian Majchrzak

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach.

Jednostka typu ‚S”.  Posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze średni i  lekki z wyposażeniem  Jednostka prężnie działa w Krajowym  Systemie  Ratowniczo – Gaśniczym.

Jednostka jest dysponowana do  działań  ratowniczo- gaśniczych zgodnie z zawartą umową w/g  Ustawy o KSRG.

Może podejmować działania:

ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów

ratownictwa Technicznego i drogowego

ratownictwa medycznego

Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Suski

Naczelnik- Kamil Stochmal

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radlinie.

Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki  z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Kazimierczak

Naczelnik – Zbigniew Mazur

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Granicach.

Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki  z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Mirosław Michalak

Naczelnik – Marcin Siuda

5. Ochotnicza Straż Pożarna  w Ratoszynie.

Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada samochód ratowniczo-gaśniczy średni z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Stefan Wieczorek

Naczelnik – Zbigniew Czerniak

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Siewalce.

Jednostka typu „S”. Posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Zbigniew Młyniec

Naczelnik – Bogdan Dacka

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie.

Jednostka typu „S”. Na wyposażeniu posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Sebastian Huber

Naczelnik – Arkadiusz Maciejko

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu.

Jednostka typu „S”. Posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jednostka jest dysponowana do  akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Zbigniew Pomorski

Naczelnik – Krzysztof Kruk

9. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Adelinie.

Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Krystian Sosnowski

Naczelnik – Emil Raczkowski

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Godowie

Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Leszek Milczach

Naczelnik – Adam Gołofit

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach

Jednostka typu „M”. Jednostka prowadzi działania na terenie gminy.

Prezes Zarządu jednostki – Krzysztof Wieczorek

Naczelnik – Sławomir Stępniak