Otwarty konkurs ofert na realizację zadani pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Wójt Gminy Chodel ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Chodel_otwórz i czytaj więcej_