Program „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze

Informujemy, że 30 września 2021 w Urzędzie Gminy Chodel  uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest codziennie w godzinach 7.00 – 11.00

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Chodel aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu  „Czyste Powietrze”.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej

www.czystepowietrze.gov.pl

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 119
Liczba zawartych umów o dofinansowanie 107
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 63
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1 486 310,76 zł

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Chodel na dzień 30.09.2022 r.