PROW 2014-2020

 

Zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Szkolnej w Chodlu do funkcji ogólnodostępnego placu zabaw o charakterze obiektu sportowo-rekreacyjnego. więcej  Zagospodarowanie_teren ul. Szkolna