Przypomnienie o dodatkowej zbiórce odpadów komunalnych -suchych

Informujemy, że w miesiącu lipcu br ustalona została dodatkowa zbiórka odpadów komunalnych frakcji suchej (PAPIER I TEKTURA, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METALE) według następującego harmonogramu:

  • 1 lipca – Adelina, Huta Borowska, Książ, Osiny, Trzciniec
  • 2 lipca – Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka
  • 6 lipca – Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów
  • 7 lipca – Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki
  • 8 lipca – Granice, Świdno
  • 9 lipca – Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek
  • 28 lipca – Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin
  • 29 lipca – Chodel