Spis wyborców.

Wójt Gminy informuje, że został sporządzony spis wyborców do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu wyborców  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodlu pok. Nr 2 .

Informacje o spisie można uzyskać również pod nr telefonu :81 827 73 23