Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z PP.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Chodel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.