Urząd Gminy Chodel będzie prowadził dodatkowy nabór na zestawy kolektorów słonecznych

nabór uzupełniający