Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Świdno

 

18 maja 2017r., pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem      a Wójtem Gminy Chodel Janem Majewskim, zawarta została Umowa nr 484,   o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego  w ciągu drogi gminnej nr 108278L od km 0+496 do km 1+233 w miejscowości Świdno.

Dotacja przyznana została Gminie Chodel na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017r.

W ramach dotowanej inwestycji, na przełomie maja i czerwca zrealizowana została przebudowa wąwozu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 108278L w miejscowości Świdno, o łącznej długości 900 mb. Wąwóz w Świdnie utwardzony został płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej o grubości 20 cm. Płyty ułożono  ze spadkiem dwustronnym do osi jezdni. Odcinek drogi w Świdnie jest na terenie gminy pierwszym odcinkiem wykonanym w technologii płyt.

Wysokość dotacji 165.513,00 zł. Wartość całkowita inwestycji 290.000,00 zł.