Warunki zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS COV-2_ czytaj więcej