Urząd Gminy

Budynek Urzędu Gminy Chodel.

KONTAKT/ WŁADZE

TELEFON

(Sekretariat)

 (81)  827 73 10
FAX  (81)  827 72 11
e-mail sekretariat.chodel@eurzad.eu
WÓJT GMINY Przemysław Kowalski  tel. (81) 827 73 12

Przyjęcia interesantów:

w każdy wtorek w godzinach 10.00 -15.30

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY Barbara Czerwińska tel. (81) 827 73 16

e-mail: bczerwinska.chodel@eurzad.eu

SEKRETARZ GMINY Nina Zielonka  tel. (81) 827 73 13

e-mail: nzielonka.chodel@eurzad.eu

SKARBNIK GMINY Sławomir Czuryło tel. (81) 827 73 15

e-mail: sczurylo.chodel@eurzad.eu