Wytyczne co do sposobu postępowania z odpadami styropianu