Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Chodel z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.