Zawieszenie działalności „SENIOR+”

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku zawiesza się od dnia 1 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021 r. działalność Dziennego Domu „SENIOR+” w Chodlu.