Zbiórka odpadów komunalnych w gminie w 2021 r.

 Informacja  Urzędu Gminy w Chodlu dla mieszkańców gminy.

W 2021 r. odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców  Gminy Chodel dokonywać będą:


ODPADY SEGREGOWANE

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą: ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa.

tel. 500 066 272

ODPADY ZMIESZANE

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach sp. z o.o.  siedzibą w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35, 24-200 Bełżyce

tel.  885 260 505

Zbiórki będą się odbywać w godzinach od 7:00 do 19:00

Odpady powinny być wystawione do godz. 7.00

Reklamacje (brak worków, nieodebranie prawidłowo wystawionych odpadów itp.) proszę kierować bezpośrednio do podmiotu odbierającego odpady: GPGK Poniatowa  tel.  500 066 272, ZZOK Bełżyce tel. 885 260 505 lub do Urzędu Gminy Chodel  tel. 81 827 73 17

Przypominamy, że w przypadku zmian mających wpływ na wysokość tzw. opłaty śmieciowej konieczne jest złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wśród powodów, które obligują do złożenia nowej deklaracji wymienia się m.in. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób do mieszkania, tymczasowe zamieszkanie, wyprowadzenie się lub zgon mieszkańca .

Chodel, dn. 23.12.2020r.