2019

Inwestycje wykonane w 2019 roku

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnegoWartość zadania w  zł
1.Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel – „Zalew”493 572,97
2.Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Chodel39 325,64
3.Odnawialne źródła energii w Gminie Chodel3 162 946,34
4.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w Gminie Chodel41 300,00
5.Budowa chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 2248L Chodel-Ratoszyn-Borzechów, na dz. nr ew. 329 w m. Radlin, od km roboczego 0+003,20 do km 0+318,20, o długości 315 mb. (z kostki brukowej)194 334,12
6.Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz, w zakresie budowy chodnika od km roboczego 0+004 do km 0+254 w m. Jeżów, na dz. nr ew. 410136 145,65
7.Modernizacja inst. gaz. i c.o. w budynku OSP i świetlicy w Granicach38 367,67
8.Odbudowa drogi gminnej nr 108275L od km 0+000 do km 0+975 w m. Borów-Kolonia uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.402 406,67
9.Odbudowa drogi gminnej nr 108154L od km 4+095 do km 5+093 w m. Siewalka i Książ uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.436 882,07
10.Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L w m. Borów-Kolonia na odcinku ok. 200 mb. łączący się z dr. gm. nr 108275L92 135,56
11.Przebudowa drogi gminnej w m. Ratoszyn Drugi (droga do gorzelni), na długości 181 m (dz. nr ew. 493)90 914,34
12.Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel – Roboty dodatkowe62 346,31
13.Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Chodel40 275,00
14.Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Chodel, km roboczy 0+005,45 – 0+176,75, długość 171,30 m84 942,17
15.Przebudowa ul. Targowej w m. Chodel, na długości 37 mb.13 572,08
16.Przebudowa drogi dojazdowej ul. Sportawa w m. Chodel, od km 0+003,5 do km  0+099,5)36 999,42
17.Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osiny (dz. nr
ew. 107/2), od km 0+009,72 do km 0+513,80, na odcinku o długości 504,08 mb.
83 915,74
18.Przebudowa drogi gminnej nr 108308L relacji Granice – Przedmieście Mikuszewskie od km 0+010,51 do km 0+850,08 dz. nr 137104 143,32
19.Przebudowę drogi gminnej nr 108276L, relacji Stasin – granica z gminą Borzechów, od km 0+407,60 do km 1+000 działka nr ew. 127, w miejscowości Stasin, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie253 847,39
20.Przebudowa drogi gminnej nr 108253L, od  km 0+416 do km 1+172,30 (działka nr ew. 531) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 108254L na długości 30 m (działka Nr ew. 666), w miejscowości Godów, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie13 722,03
21.Przebudowa drogi gminnej nr 108253L od km 1+970 do km 2+736,95 dz. nr 177-264 wraz z przebudową połączenia z drogą gminną nr 108255L od km 1+077,75 do km. 1+097,75 dz. ew. 220 oraz 108256L od km 3+485 do km 3+697,75 dz. nr ew. 255 w m. Granice463 688,83
22.Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim50 000,00
23.Energia ze słońca dla Gminy Chodel36 900,00
24.Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Chodel w m. Zastawki           20 295,00

Instalacje solarne
Instalacje solarne

Infrastruktura wokół drugiego Zalewu w Chodlu
Infrastruktura wokół drugiego Zalewu w Chodlu
Infrastruktura wokół drugiego Zalewu w Chodlu
Infrastruktura wokół drugiego Zalewu w Chodlu
Odbiór promes na usuwanie klęsk żywiołowych
Odbiór promes na usuwanie klęsk żywiołowych

Odbudowa drogi gminnej w m. Borów-Kolonia
Odbudowa drogi gminnej w m. Borów-Kolonia
Odbiór dotacji rządowej z Funduszu Dróg Samorządowych
Odbiór dotacji rządowej z Funduszu Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi powiatowej w m. Borów-Kolonia
Przebudowa drogi powiatowej w m. Borów-Kolonia
Odbudowa drogi gminnej w m. Siewalka i Książ
Odbudowa drogi gminnej w m. Siewalka i Książ
Przebudowa drogi gminnej w m. Granice
Przebudowa drogi gminnej w m. Granice
Przebudowa drogi gminne w m. Granice
Przebudowa drogi gminnej w m. Granice
Przebudowa drogi gminnej w m. Stasin
Przebudowa drogi gminnej w m. Stasin
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny
Przebudowa drogi gminnej w m. Ratoszyn Drugi
Przebudowa drogi gminnej w m. Ratoszyn Drugi
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Chodel
Przebudowa ul. Cmentarnej w m. Chodel
Przebudowa ul. Targowej w m. Chodel
Przebudowa ul. Targowej w m. Chodel
Przebudowa ul. Sportowej w m. Chodel
Przebudowa ul. Sportowej w m. Chodel
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Jeżów
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Jeżów
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Radlin
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Radlin
Zakup kruszywa kamiennego
Zakup kruszywa kamiennego
Udrożnienie i utwardzenie drogi dojazdowej do drugiej bramy cmentarza w Chodlu
Udrożnienie i utwardzenie drogi dojazdowej do drugiej bramy cmentarza w Chodlu
Dofinansowanie wykonania remontu drewnianej dzwonnicy w Ratoszynie Drugim
Dofinansowanie wykonania remontu drewnianej dzwonnicy w Ratoszynie Drugim
Modernizacja instalacji gazowej i c.o. w budynku OSP w Granicach
Modernizacja instalacji gazowej i c.o. w budynku OSP w Granicach
Budowa wodociągu w Ratoszynie Pierwszym
Budowa wodociągu w Ratoszynie Pierwszym
Budynek OSP w Siewalce
Budynek OSP w Siewalce
Budowa ogrodzenia przy pomniku Józefa Piłsudskiego
Budowa ogrodzenia przy pomniku Józefa Piłsudskiego
Wiata przystankowa w m. Jeżów
Wiata przystankowa w m. Jeżów
Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołtysów
Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołtysów
Program na usuwanie azbestu z dachów budynków
Program na usuwanie azbestu z dachów budynków
Odbiór umowy z "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych"
Odbiór umowy z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”
Projekt "Edukacja kulturalna w gminie wiejskiej Chodel"
Projekt „Edukacja kulturalna w gminie wiejskiej Chodel”