Radni

Ewa Dudziak – Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Głusiec – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Anna Czajka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Zdzisława Bielecka – Radna Gminy

Henryk Chęć – Radny Gminy

Mariusz Krzysztof Dudziak – Radny Gminy

Bernarda Giza-Małecka – Radny Gminy

Adam Tomasz Gołofit – Radny Gminy

Justyna Gołofit – Radna Gminy

Joanna Małgorzata Kołosińska – Radny Gminy

Mariusz Michałek – Radny Gminy

Sławomir Michał Milczach – Radna Gminy

Karol Paprocki – Radny Gminy

Jakub Tomasz Wais – Radny Gminy

Dorota Agnieszka Żuber – Radna Gminy