Radni

Aleksandra Motyka – Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Głusiec – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Beata Iwona Rybak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Ewa Dudziak – Radna Gminy

Mariusz Dudziak – Radny Gminy

Mateusz Gajowiak –Radny Gminy

Adam Gołofit –Radny Gminy

Sylwester Kurczak –Radny Gminy

Agnieszka Mazurkiewicz – Radna Gminy

Sławomir Milczach –Radny Gminy

Sławomir Pietraś –Radny Gminy

Irena Rzedzicka  – Radna Gminy

Bogdan Stępniak – Radny Gminy

Mariusz Wawer –Radny Gminy

Dorota Agnieszka Żuber – Radna Gminy