Punkt Obsługi Inwestora

O gminie

Gmina Chodel usytuowana jest w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego i wschodniej części powiatu opolskiego. Graniczy z pięcioma gminnymi jednostkami administracyjnymi: Borzechowem, Bełżycami, Poniatową, Urzędowem i Opolem Lubelskim. Gmina zajmuje powierzchnię 108 km2 i jest średnią pod względem wielkości zarówno powierzchniowej jak i ludnościowej gminą w powiecie opolskim. Zamieszkuje ją 6512 mieszkańców i pod tym względem w stosunku do lat ubiegłych wykazuje tendencję spadkową. Wiejska gmina Chodel ma charakter typowo rolniczy. Główną specjalizacją w rolnictwie jest uprawa owoców miękkich. Obecnie uprawy sadownicze na ternie gminy zajmują powierzchnię ok. 1510 ha (z czego około 550 ha zajmują drzewa owocowe, 940 ha plantacje krzewów owocowych i jagodowych), co stanowi ok. 27,8% powierzchni użytków rolnych. Działalnością z pogranicza rolnictwa, realizowaną w gminie na nieco mniejszą skalę, jest hodowla ryb słodkowodnych – zarówno ciepłolubnych jak i zimnolubnych. Warunki do rozwoju gospodarki rybnej zapewnia rzeka Chodelka, której wody zasilają liczne stawy rybne. Łączna powierzchnia stawów hodowlanych na terenie gminy wynosi obecnie 65,91 ha. Na terenie gminy Chodel występują złoża piasku i gliny. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 747 Lublin – Lipsko i droga wojewódzka nr 833 Kraśnik – Chodel. Gmina jest położona w niedalekiej odległości od Lublina – 40 km, od Kraśnika – 24 km oraz od Opola Lubelskiego -14 km.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną w zakresie dróg, wodociągów, gazyfikacji oraz telefonii stacjonarnej i  komórkowej.

Na obszarze województwa lubelskiego, w tym w Gminie Chodel, rozpoczęto realizację trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2023 roku na terenie województwa lubelskiego wybudowana zostanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem większość gospodarstw domowych oraz jednostki oświatowe. W ramach programu POPC powstanie infrastruktura światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (internet, telewizja, telefon). Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości.

Wsparcie dla inwestora

Zapewniamy pomoc na każdym etapie inwestycji:

– uzyskiwanie informacji i danych niezbędnych w procesie inwestycyjnym

– pomoc w kompletowaniu dokumentacji i pozyskiwaniu kontaktów

– pomoc i wstępne doradztwo w pozyskaniu środków unijnych oraz innych rodzajów pomocy publicznej

Gdy inwestycja jest gotowa :

– w dalszym ciągu służymy pomocą

– pomagamy rozwijać firmę

Oferty lokalizacyjne

Teren inwestycyjny brownfild – Ratoszyn Pierwszy

Informacja o terenie inwestycyjnym

Kontakty

Barbara Czerwińska – b.czerwinska.chodel@e-urzad.eu

Damian Pietroń – dpietron.chodel@eurzad.eu

Urząd Gminy Chodel

ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel

tel. 81 827 73 16

mail: inwestycje.chodel@eurzad.eu

Wymagane załączniki:

Required enclosures:

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3