Świetlice wiejskie

Dzięki funduszom pozyskanym z budżetu unijnego, na terenie gminy poza placówką GOK i GBP, funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć ogólnodostępnych świetlic wiejskich. Obecnie na terenie gminy działa 10 świetlic, w miejscowościach: Borów, Godów, Granice, Grądy, Jeżów, Ratoszyn Pierwszy, Radlin, Siewalka, Świdno i Zastawki. W samodzielnych budynkach funkcjonują świetlice w Borowie, Godowie, Grądach, Jeżowie, Świdnie i Zastawkach. Świetlica w Siewalce zlokalizowana jest w budynku poszkolnym, którego pozostała część zagospodarowana została do funkcji Izby Pamięci Wsi i Szkolnictwa Wiejskiego. Świetlice wiejskie w Granicach i Radlinie mieszczą się w wydzielonych częściach budynków OSP. Budynki świetlicowe są zarówno dobrze utrzymane jak i bardzo dobrze wyposażone. Podstawowe wyposażenie świetlic – poza niezbędnymi meblami, obejmuje: stoły do gier rekreacyjnych typu bilard, piłkarzyki, cymbergaj, ping-pong, sprzęt RTV i multimedialny (telewizory, konsole multimedialne z pakietami gier), gry planszowe, podstawowe artykuły plastyczne dla najmłodszych dzieci. Przy świetlicach wiejskich o większej kubaturze, tj. w Borowie, Godowie, Granicach i Radlinie, funkcjonują siłownie dla młodzieży wyposażone w certyfikowane urządzenia do ćwiczeń. Świetlice w Godowie, Granicach, Jeżowie, Ratoszynie Pierwszym, Siewalce, Świdnie i Radlinie posiadają ponadto zaplecza kuchenne wyposażone w niezbędny sprzęt i akcesoria AGD.

Oprócz siłowni działających w ramach świetlic wiejskich, mieszkańcy gminy mogą swobodnie korzystać z siłowni gminnych, zorganizowanych w nieużytkowanej części budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Chodlu oraz nieużytkowanej części remizy OSP w Osinach.

Nadzór nad świetlicami wiejskimi sprawują opiekunowie zatrudnieni przez Gminę Chodel. Nadzór nad siłownią w Chodlu sprawują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, zaś nadzór nad siłownią w Osinach – Jednostka OSP Osiny.

Zgodnie z decyzją władz gminy Chodel, świetlice czynne są w okresie od października do końca maja, 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Korzystanie ze świetlic wiejskich oraz siłowni jest bezpłatne.