2022

Inwestycje wykonane w 2022 roku

Lp.    Nazwa zadania InwestycyjnegoWartość zadania w zł   
1.Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Chodel, która obejmowała:
1) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 108243L dr. pow.
2248L – Zastawki – dr. woj. 833 o dł. 0,697 km;
2) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 108251L dr. gm.
108243L – Kolonia Godów – dr. gm. 108245L o dł. 1,293 km;
3) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 108256L dr. gm.
108250L – Ratoszyn Pierwszy – dr. gm. 108253L Granice o dł. 0,428 km;
4) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 108253L dr. pow.
2633L – Granice – Godów – dr. pow. 2632L o dł. 0,607 km;
5) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 108278L o dł. 0,500 km
w Świdnie;
6) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 128022L o dł. 0,492 km
w Chodlu (ul. Piaskowa i ul. Ściegiennego);
7) modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 108244L o dł. 0,432
km w Ratoszynie Pierwszym.
Ogółem 5 504 740,75 w tym w 2022 r.
2 706 876,95
2.Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 740,00 m w miejscowości Granice439 389,46
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 410, obręb Jeżów, w m. Jeżów, gm. Chodel, km roboczy 0+254 – 0+350, długość 96 m122 647,65
4.Przebudowa drogi gminnej (dawna DW 833) w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+380 do km 0+653 (roboczy), m. Przytyki180 082,46
5.Budowa chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 2248L Chodel-Ratoszyn-Borzechów na działce nr ewid. 329, obręb Radlin, w m. Radlin, gm. Chodel, km roboczy 0+420 – 0+550,95, długość 130,95 mb131 549,32
6.Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim na działce nr ew. 211, 210/2, 210/1, 209, 208 obręb Ratoszyn Drugi100 670,84
7.Remont świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Klub “Senior+” w Świdnie350 267,83
8.Wykonanie remontu schodów w Szkole Podstawowej w Granicach28 290,00
9.Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną częścią do budynku mieszkalno-usługowego na działce nr ewid. 460/4 położonej w m. Ratoszyn Drugi nr 21455 350,00
10.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grądy78 680,95
11.Wykonanie modernizacji mostu w m. Majdan Borowski33 635,00
12.Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą przystankową w m. Lipiny12 154,11
13.Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą przystankową oraz montaż nowej wiaty w m. Grądy17 427,53
14.Zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” w m. Chodel16 651,15
15.Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chodel (rozpoczęcie prac w 2020 roku)W trakcie

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108243L w m. Zastawki

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108243L w m. Zastawki

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108251L w m. Godów

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108251L w m. Godów

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108256L w m. Granice

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108256L w m. Granice

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108253L w m. Granice

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108253L w m. Granice

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108278L w Świdnie

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108278L w Świdnie

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 128022L w Chodlu (ul. Piaskowa i ul. Ściegiennego)

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 128022L w Chodlu (ul. Piaskowa i ul. Ściegiennego)

Remont ul. Ściegiennego (wraz z ul. Piaskową)

Remont ul. Ściegiennego (wraz z ul. Piaskową)

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 108244 L w Ratoszynie Pierwszym

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 108244 L w Ratoszynie Pierwszym

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Granice

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Granice

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grądy

Budowa chodnika w m. Jeżów

Budowa chodnika w m. Jeżów

Budowa chodnika w m. Przytyki

Budowa chodnika w m. Przytyki

Budowa chodnika w m. Radlin

Budowa chodnika w m. Radlin

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim

Remont świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Klub "Senior+" w Świdnie

Remont świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Klub “Senior+” w Świdnie

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną częścią do budynku mieszkalno-usługowego m. Ratoszyn Drugi

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną częścią do budynku mieszkalno-usługowego m. Ratoszyn Drugi

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chodel

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chodel

Zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”