Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:
Ewa Dudziak – Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Mazurkiewicz – Wiceprzewodnicząca Komisji
Mateusz Gajowiak – członek Komisji
Bogdan Stępniak – członek Komisji
Dorota Agnieszka Żuber – członek Komisji

Komisja ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Dorota Agnieszka Żuber – Przewodnicząca Komisji
Beata Iwona Rybak – Wiceprzewodnicząca Komisji
Ewa Dudziak – członek Komisji
Mariusz Dudziak – członek Komisji
Anna Głusiec – członek Komisji
Adam Gołofit – członek Komisji
Aleksandra Motyka – członek Komisji


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Agnieszka Mazurkiewicz – Przewodnicząca Komisji
Sławomir Milczach – Wiceprzewodniczący Komisji
Sylwester Kurczak – członek Komisji
Sławomir Pietraś – członek Komisji
Irena Rzedzicka – członek Komisji
Bogdan Stępniak – członek Komisji
Mariusz Wawer – członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:
Anna Głusiec – Przewodnicząca Komisji
Beata Iwona Rybak – Wiceprzewodnicząca Komisji
Mariusz Dudziak – członek Komisji
Aleksandra Motyka – członek Komisji
Irena Rzedzicka – członek Komisji
Mariusz Wawer – członek Komisji

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:
Sławomir Pietraś – Przewodniczący Komisji
Mateusz Gajowiak – Wiceprzewodniczący Komisji
Adam Gołofit – członek Komisji
Sylwester Kurczak – członek Komisji
Sławomir Milczach – członek Komisji