2024

Wyciąg WBP II gminy Komisarza Wyborczego w Lublinie III

Protokół wyników_II tura

uchwala_o_ponownym_glosowaniu(1)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW – WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

Informacja Wójta Gminy Chodel dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o rozkładzie jazdy

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Chodel zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

20240320_2007_061201_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach (1)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Chodel zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

20240320_0951_061201_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow

1710820212_pierwsze-posiedzenia-kw-iii(2)

1710828230_powolanie-kw-iii

1710768266_zalacznik-kw-iii

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 11 marca 2024 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

gm._Chodel_informacja_o_losowaniach(3)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodel z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie_o_obwodach_061201(1)

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

informacja_o_skladzie_i_dyzurach(4)

informacja_o_skladzie_i_dyzurach(2)

Postanowienie nr 109 Komisarz Wyborczy w Lublinie III

Postanowienie nr 108 Komisarza Wyborczego w Lublinie III

załącznik do postanowienia NR 108 KW III

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w lublinie III

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym

zgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego

wniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa

zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja-o-uplywie-terminow

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

warunki-udzialu-w-wyborach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodel z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie_o_okregu_061201

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 30 stycznia 2024 r.

komunikat-komisarza-wyborczego z 30.01.2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

kalendarz wyborczy

POSTANOWIENIE Nr 100/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie podziału powiatu opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Granice okręgów wyborczych i mandaty radnych Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. dot. wydania ZARZĄDZENIA NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

OBWIESZCZENIE WL z 23.11.2023