2024

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

informacja_o_skladzie_i_dyzurach(2)

Postanowienie nr 109 Komisarz Wyborczy w Lublinie III

Postanowienie nr 108 Komisarza Wyborczego w Lublinie III

załącznik do postanowienia NR 108 KW III

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w lublinie III

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym

zgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego

wniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa

zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

informacja-o-uplywie-terminow

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

warunki-udzialu-w-wyborach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodel z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie_o_okregu_061201

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 30 stycznia 2024 r.

komunikat-komisarza-wyborczego z 30.01.2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

kalendarz wyborczy

POSTANOWIENIE Nr 100/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie podziału powiatu opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Granice okręgów wyborczych i mandaty radnych Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. dot. wydania ZARZĄDZENIA NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

OBWIESZCZENIE WL z 23.11.2023