Opieka zdrowotna

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

obrazek przedstawiający lekarza badającego pacjęta

Na terenie gminy Chodel podstawową opiekę zdrowotną zapewnia:

Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medical” Beata Wrońska-Wierzbik w Chodlu
ul. Partyzantów 26
24-350 Chodel

tel. 81 829-10-09

Specjalizacje praktyki lekarskiej:

 • medycyna ogólna/rodzinna,
 • medycyna rodzinna,
 • medycyna ogólna,
 • pielęgniarstwo środowiskowe i rodzinne,
 • położnictwo środowiskowe i rodzinne.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej ma obowiązek zapewnić /od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00/ porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.
Źródło: http://www.nfz-lublin.pl/uimg/f/ABC_2011.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na terenie powiatu opolskiego podstawową opiekę zdrowotną w porze nocnej i w święta w zapewnia:

POWIATOWE CENTRUM
ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.
24-300 OPOLE LUBELSKIE
ul. SZPITALNA 9
Tel. 81/ 827-20-17 wew. 29

Strona internetowa: http://www.pczol.pl/

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA
zdjęcie ręki lekarza ze statoskopem

Miejsce świadczenia usług:
– Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 4582158.


Godziny rejestracji i przyjmowania Pacjentów:
– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 18.00 – 8:00 dnia następnego,
– sobota, niedziela oraz inne dni ustawowo wolne od pracy: całodobowo.


Nocna i Świąteczna Opieka  Zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia.

Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielamy bezpłatne bez skierowania, w ramach umowy w Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej.

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:

 • Pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej,
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, w szczególności u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem pacjentów  agresywnych lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia).

W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Więcej informacji na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
http://www.nfz-lublin.pl/komunikat/id/1183