2023

POSTANOWIENIE Nr 32/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Chodel na stałe obwody głosowania

Postanowienie Nr 9/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chodel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 8/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu grani okręgów wyborczych Gminy Chodel do stanu faktycznego