2020

Inwestycje wykonane w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnegoWartość zadania w zł
1.Termomodernizacja budynku ZGKiM w Chodlu 564 727,32
2.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu – rozpoczęcie realizacji prac – wymiana elektryki,
częściowa wymiana c.o., częściowe ocieplenie budynku
922 302,51
3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim rozpoczęcie realizacji prac – częściowe ocieplenie budynku276 063,27
4.Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Godowie123 000,00
5.Przebudowa drogi gminnej nr 108253L w m. Granice (inwestycja rozpoczęta w 2019 r.)5 452,59
6.Przebudowa drogi gminnej nr 108276L w m. Stasin (inwestycja rozpoczęta w 2019 r.)26 619,66
7.Przebudowa drogi gminnej nr 108253L w m. Godów 431 845,62
8.Przebudowa drogi gminnej nr 108253L (dz. nr ew. 264) w m. Granice295 723,89
9.Budowa chodnika w Radlinie 84 073,43
10.Wykonanie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Ratoszynie Pierwszym55 501,60
11.Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Lepsze jutro zaczyna się dziś – kompetencje kluczowe w edukacji”
współfinansowanego z EFS
688 910,00
12.Remont i wyposażenie stołówki w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu101 921,00
13.Zakup komputerów dla szkół podstawowych na potrzeby nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”133 254,78
14.Informatyzacja Urzędu Gminy, wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy, założenie portalu e-usługi w ramach projektu „Cyfrowy Urząd przyjazny
mieszkańcom”
365 569,64

Droga gminna w Godowie
Droga gminna w Godowie
Droga gminna w miejscowości Granice
Droga gminna w Granicach
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim
Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodlu
Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodlu
Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodlu wraz z instalacją solarów
Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodlu wraz z instalacją solarów