Sołectwa

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY CHODEL

Lp. SOŁECTWO  
SOŁTYS
 
1. Adelina BIELECKA ZDZISŁAWA
2. Antonówka MILCZACH LESZEK
3. Borów CHĘĆ HENRYK
4. Borów-Kolonia RYNKOWSKA KRYSTYNA
5. Budzyń ORZEŁ SYLWESTER
6. Chodel ZIĘBA ANNA
7. Godów JURAK JADWIGA
8. Granice ZABORSKA ELŻBIETA
9. Grądy ROGOWSKI PAWEŁ
10. Huta Borowska CHĘĆ MARIANNA
11. Jeżów KALITA ZBIGNIEW
12. Książ KUSTRA ANNA
13. Lipiny ŁATA ANNA
14. Majdan Borowski DZIERŻAK MAREK
15. Osiny PIĄTEK IRENA
16. Przytyki JÓZEFCZAK STANISŁAW
17. Radlin DOROTA ŻUBER
18. Ratoszyn Pierwszy MAJEWSKI ALEKSANDER
19. Ratoszyn Drugi KWIATKOWSKA KAZIMIERA
20. Siewalka WITEK AGNIESZKA
21. Stasin CHOŁODY ZDZISŁAW
22. Świdno SIUDA IWONA
23. Trzciniec BRODACZ ANNA
24. Zastawki – Kawęczyn MICHALAK ADAM
25. Zosinek CHĘĆ ADRIAN