Kategoria: Informacje dot. Uchodźców z Ukrainy

Informacja dla obyw...

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest…

Osoby uciekające pr...

Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi…

Dodatkowa pomoc na ...

Leaflet PCPM PL Leaflet PCPM UKR MPCA_UNHCR NFI catalogue…