Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 11.04.2022 r.