2_7_Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19.05.2022 roku