ZARZĄDZENIE NR 27/2022 Wójta Gminy Chodel z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Chodel za rok 2021