Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w dniu 15 czerwca 2022 roku