Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Chodel z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu