INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy o obowiązku zgłaszania nowych domowników do opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w tym także pracowników sezonowych oraz uchodźców z Ukrainy.

Przypominamy, że w przypadku wyprowadzki uchodźców (powrót na Ukrainę lub zmianę miejsca zamieszkania w Polsce) należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Wyrejestrowanie uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie skutkuje zmianą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczne jest złożenie nowej deklaracji.