Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 sierpnia 2022 roku