Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Areszcie Śledczym w Radomiu na stanowisko: młodszego referenta działu ewidencji