Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż stanowiących własność Gminy Chodel

Informacja

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego, nieograniczonego przetargu publicznego, stanowiących własność gminy Chodel.

„ Wójt Gminy Chodel informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, na okres 21 dni  wywieszony został wykaz  nieruchomości stanowiących własność gminy Chodel, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego, nieograniczonego przetargu publicznego, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej wraz z budynkami gospodarczymi, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 255/2 o pow. ogólnej 1,27 ha, położonej w miejscowości Osiny, stanowiącej własność gminy Chodel.”